bing
Registrarse

El contracte de compravenda de béns mobles és l’acord entre la part venedora i la compradora, pel qual es comprometen a entregar un bé moble a canvi d’una contraprestació.

Precio
(IVA no Incl.)

20€

Actualizado el 20/07/2018